Loonbarema's top photo

Loonbarema's

Dit is een samenvatting van de nieuwe loonbarema’s per categorie op 01/08/21.

 
 

De loonindexering heeft tot doel om de lonen aan te passen aan de levensduurte en wordt berekend op grond van de inflatie zoals gemeten door de vlakke gezondheidsindex. Die index is bereikt en daarom worden de barema’s in de kapperssector herzien op 01/08/2021 volgens onderstaande tabel:

De lonen van het PC 314.00 worden dus geïndexeerd (2%) op 1 augustus 2021. Dit is geen initiatief van Febelhair maar een wettelijke verplichting. Als Federatie verspreiden wij louter de informatie.

 

Categorieën (bedragen op 01/08/2021)

Cat. 1 Ingroeibaan 10,5349  €/u

Cat. 2 Taken uitgevoerd onder begeleiding of toezicht 13,3737 €/u

Cat. 3 Autonoom uitgevoerde taken 14,9966 €/u

Cat. 4 Operationeel leidinggevende functies 16,5675 €/u

Cat. 5 Functioneel leidinggevende functies 2.901,15 €/maand

Na 10 jaar anciënniteit = categorie 5 + 10 % 3.191,26  €/maand

Na 20 jaar anciënniteit = categorie 5 + 10 % 3.481,37 €/maand

Werkmateriaal (niet ter beschikking gesteld en niet onderhouden) 450,46 EUR/jaar

 
Go back
&nsbp;