Loonbarema's top photo

Loonbarema's

Dit is een samenvatting van de nieuwe loonbarema’s per categorie.

 
 

De loonindexering heeft tot doel om de lonen aan te passen aan de levensduurte en wordt berekend op grond van de inflatie zoals gemeten door de vlakke gezondheidsindex. Die index is bereikt en daarom worden de barema’s in de kapperssector herzien op 01/02/2020 volgens onderstaande tabel:

Categorieën

Cat. 1 Ingroeibaan 10,328 €/u

Cat. 2 Taken uitgevoerd onder begeleiding of toezicht 13,112 €/u

Cat. 3 Autonoom uitgevoerde taken 14,703 €/u

Cat. 4 Operationeel leidinggevende functies 16,243 €/u

Cat. 5 Functioneel leidinggevende functies 2844,26 €/maand

Na 10 jaar anciënniteit = categorie 5 + 10 % 3128,69 €/maand

Na 20 jaar anciënniteit = categorie 5 + 10 % 3413,11 €/maand

Werkmateriaal (niet ter beschikking gesteld en niet onderhouden)

 
Go back
&nsbp;