Loonbarema's top photo

Loonbarema's

Dit is een samenvatting van de nieuwe loonbarema’s per categorie op 01/12/21.

 
 

De loonindexering heeft tot doel om de lonen aan te passen aan de levensduurte en wordt berekend op grond van de inflatie zoals gemeten door de vlakke gezondheidsindex. Die index is bereikt en daarom worden de barema’s in de kapperssector herzien op 01/12/2022 volgens onderstaande tabel:

De lonen van het PC 314.00 worden dus geïndexeerd (2%) op 1 december 2022. Dit is geen initiatief van Febelhair maar een wettelijke verplichting. Als Federatie verspreiden wij louter de informatie.

 

Categorieën (bedragen op 01/12/22)

Cat. 1 Ingroeibaan € 11,9115/u

Cat. 2 Taken uitgevoerd onder begeleiding of toezicht € 15,1212 /u

Cat. 3 Autonoom uitgevoerde taken € 16,9563 /u

Cat. 4 Operationeel leidinggevende functies € 18,7324 /u

Cat. 5 Functioneel leidinggevende functies € 3280,24 /m

Na 10 jaar anciënniteit = categorie 5 + 10 % € 3608,26 /m

Na 20 jaar anciënniteit = categorie 5 + 10 % € 3936,29 /m

Werkmateriaal (niet ter beschikking gesteld en niet onderhouden) € 507,2967 

 
Go back
&nsbp;