De sociale partners van het PC 314 solidair in deze zware crisis! top photo

De sociale partners van het PC 314 solidair in deze zware crisis!

De coronacrisis heeft binnen de sector van de kappers, schoonheidszorgen en fitness een ware ravage aangericht.

 
 

Waar de fitnesscentra onmiddellijk dienden te sluiten, de schoonheidszorgen op 18/03/2020, werden vanaf 24/03/2020 ook alle kapsalons verplicht de deuren te sluiten. Dit heeft zware financiële consequenties voor zowel werknemers als werkgevers van de drie sectoren.

Tijdens een crisisvergadering op 24 maart hebben de woordvoerders van de sociale partners gezocht op welke manier het sociaal fonds zijn rol zou kunnen opnemen in deze moeilijke tijden. Er werd enerzijds beslist om per dag tijdelijke werkloosheid een bedrag toe te kennen van € 10/dag voor de periode die loopt van 01/03/2020 tot 30/06/2020. Anderzijds namen alle partijen het engagement om vanuit het Fonds voor Bestaanszekerheid een even substantiële inspanning te doen ter ondersteuning van de werkgevers. Samen met de werkgeversorganisaties zullen er initiatieven genomen worden om na de crisis de ondernemingen uit onze sectoren te helpen bij heractivering. Hiervoor zal in concreto een actieplan worden uitgewerkt.

 
Go back
&nsbp;