Transnationaal ESF-project ‘Op-één-haar-na!’ top photo

Transnationaal ESF-project ‘Op-één-haar-na!’

Preventie van beroepsziekten bij de startende kapper dankzij een transnationaal ESF-project

 
 

Beroepsziekten komen veel vaker voor in de kapperssector dan in andere sectoren. Denken we bijvoorbeeld maar aan huidaandoeningen en musculoskeletale aandoeningen (MSA) aan de schouders, ellebogen, polsen/handen, knieën, nek of rug …

Omdat gezondheidsproblemen al op zeer jonge leeftijd (19-21 jaar) kunnen voorkomen, trachten we met dit transnationaal ESF-project reeds preventief in te grijpen bij de startende kapper.

Daartoe ontwikkelden we volgende instrumenten:

§ ‘A close shave’: onderzoeksrapport over Europese goede praktijken m.b.t. veiligheid en gezondheid

§ Modules voor de lesgever:
   - Huidpreventie voor de startende kapper
   - Ergonomie voor de startende kapper

§ Een instructiefilm voor de lesgever en de startende kapper:
   - Op-één-haar-na (volledige film)
   - Haar wassen
   - Knippen
   - Kleuren
   - Handen wassen
   - Brushen

§ ‘Zorg voor jezelf’-fiches voor de startende kapper (om een duurzaam gebruik in het salon te garanderen, raden we aan om de fiches te plastificeren en te bundelen)
   - handschoenen
   - handen wassen
   - crème
   - gevarenpictogrammen
   - ergonomie 
   - extra tips privéleven

Download hieronder de gewenste documenten. 

Dit project kwam tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Gemeenschap. 

Visit our YouTube channel for the instruction videos
 
Go back
&nsbp;