Love project top photo

Love project

ESF-project LOVE in samenwerking met Coiffure.org

 
 

Love Project - Doe ook mee!

Wat? Loopbaanleren in Vlaanderen en Europa; een ondersteunende tool voor de concrete toepassing van loopbaanleren in de scholen en een proactieve begeleiding.

Voor wie? De Nederlandstalige onderwijsinstellingen en alle betrokkenen bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

Doel? De loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het onderwijs fundamenteel veranderen om, door middel van de loopbaandialoog en -reflectie, de jongeren te begeleiden bij de vormgeving van hun loopbaan.

Waar? Bij jou, op school maar ook als begeleider in het kapsalon.

Hoe? Aan de hand van tools: de loopbaanscan (op schoolniveau) en de gespreksleidraad bij het loopbaangesprek (voor de individuele begeleider). 

  • Door middel van de loopbaanscan kunnen de scholen zelf nagaan in welke mate ze al dan niet bezig zijn met loopbaanleren. De scan biedt ook concrete suggesties aan, bijv. hoe scholen dit beter kunnen aanpakken in de toekomst.
  • Hetzij op school, hetzij op de werkplek kan de begeleider gebruikmaken van drie ondersteunende fiches om een goed loopbaangesprek te voeren met de jongere (fiches met concrete vragen en tips). 

Coiffure.org is partner in dit project. Deze tools kunnen steeds opgevraagd worden bij Coiffure.org alsook eventuele ondersteuning bij het gebruik ervan.

Dit project kwam tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Gemeenschap.

De promotor van dit project is de Dienst Beroepsopleiding van het Departement Onderwijs en Vorming (Vlaamse Gemeenschap).

 
Go back
&nsbp;