BOBS top photo

BOBS

Building opportunities in beauty sector

 
 

Sinds november 2013 maakt Coiffure.org by UBK/UCB deel uit van het Europese project 'BOBS'. Het doel van dit project is om met de partnerlanden Italië, Malta, Turkije, Kroatië, Duitsland en Slovenië informatie uit te wisselen over de toekomst van de schoonheidssector. Binnen het project zijn er drie strategische onderwerpen vastgelegd die hierop invloed kunnen hebben, nl.

  • de opleiding van de jonge werknemers door schoonheidsprofessionals
  • de sociodemografische veranderingen die de verschillende trends bepalen in mode en persoonlijke verzorging
  • de naleving van de welzijnswetgeving in de salons voor het welzijn van de klanten en de professionals

Wat de partners ervaren als van fundamenteel belang is een gerichte effectieve dialoog opstarten en informatie uitwisselen over “good practices” en dit op Europees niveau, met actieve betrokkenheid van al de belangrijke actoren van de sector: saloneigenaars, werknemers, cursisten en opleiders. Het idee is om te starten vanuit een vergelijking tussen de bestaande situaties in de betrokken landen, om zo een gezamenlijke aanpak en taal in de genoemde onderwerpen te ontwikkelen. Dat moet dan vertaald worden in “goede voorbeelden” voor zowel beroepsonderwijs en -opleiding als voor de dagelijkse activiteiten van de exploitanten van de sector.

 

 

 
Go back
&nsbp;