Eindejaarspremie top photo

Eindejaarspremie

 
 

Wie heeft er recht op?

  • Komen in aanmerking voor het toekennen van een eindejaarspremie zoals vastgelegd bij cao, de werknemers ingeschreven onder het PC 314 (Kappers, Schoonheidszorgen en Fitness), met ingang van de 7de maand van tewerkstelling binnen de sector.
  • Personen die meer dan 32 dagen hebben gewerkt tijdens de referentieperiode.
  • Personen van wie de belastbare premie meer dan € 25 bedraagt.
  • Leercontracten en stagiairs hebben GEEN recht op een eindejaarspremie.

De referentieperiode loopt altijd van 1 juli tot 31 juni van het volgend jaar.

Wanneer worden de eindejaarspremies opgestuurd?

De titels worden opgestuurd half december. Opgelet: Bij verlies van je eindejaarspremiedocument moet je wachten tot de verwerkingsperiode van de duplicaten om een nieuw document op te vragen.

Naar waar worden de titels opgestuurd?

Naar het laatst gekende adres van de werknemer. Indien de titel niet kan worden afgeleverd, zal het FBZ de eindejaarspremie bijhouden totdat het nieuw adres wordt doorgegeven (per e-mail / per post / per fax).

Hoeveel bedraagt deze premie?

De premie bedraagt 9.5% van het brutojaarloon.

Hoe wordt deze uitbetaald?

Stap 1 - Controleer je bankrekeningnummer, verbeter of vul aan indien nodig.

Indien je bankrekeningnummer correct is, ga je over naar stap 2. Indien je bankrekeningnummer foutief is of niet voorgedrukt, verbeter je het foutieve nummer of vul je je correcte bankrekeningnummer aan. Indien je je nummer moet corrigeren of aanvullen, zorg dat je IBAN is ingevuld (deze gegevens vind je ofwel op je bankkaart ofwel op je rekeninguittreksels).

Stap 2 - Plaats je handtekening.

Je moet je handtekening plaatsen ter goedkeuring van het bankrekeningnummer. Indien je handtekening ontbreekt, kunnen wij niet overgaan tot het uitbetalen van de eindejaarspremie.

STAP 3 - Stuur het volledige document terug.

  • Indien je aangesloten bent bij een vakbond, stuur je het volledige document terug naar het plaatselijke kantoor van je vakbond.
  • Indien je niet aangesloten bent bij een vakbond, stuur je het volledige document terug naar het FBZ/FSE - PC314/CP314 (Martelaarslaan 27, 9000 Gent).

Op basis van het originele document (geen kopieën, fax of scan!) dat je terugstuurt, wordt de eindejaarspremie uitbetaald vanaf de maand januari. De originele eindejaarspremies mogen uitbetaald worden tot eind februari. Vanaf 1 maart hebben deze originele titels geen enkele waarde meer en wordt er overgegaan op duplicaten.

STAP 4 - Je ontvangt de fiscale fiche.

In de maand april van het jaar volgend op de uitbetaling, ontvang je de fiscale fiche “281.10” om toe te voegen aan je belastingaangifte.

Wat te doen bij verlies van uw eindejaarspremiedocument?

Bij verlies van je eindejaarspremie, kan je schriftelijk een duplicaat aanvragen bij het FBZ en dit – ten vroegste - vanaf de maand april. Vergeet bij je aanvraag niet je rijksregisternummer te vermelden.

Adres:    

FBZ-PC314

Martelaarslaan 27

9000 Gent

Duplicaten

Duplicaten vervangen de nog niet-uitbetaalde eindejaarspremies en zullen worden verstuurd vanaf de maand april. Duplicaten worden automatisch verstuurd naar alle werknemers van wie de eindejaarspremie nog niet werd uitbetaald. Duplicaten kunnen eveneens schriftelijk worden aangevraagd via je vakbond en dit vanaf de maand april.

De uitbetaling van deze duplicaten gebeurt door het FBZ (indien je niet aangesloten bent bij een vakbond) of door je vakbond (indien je aangesloten bent bij een vakbond). De uitbetaling door een vakbond kan uiterlijk tot 15 september. Daarna is enkel het FBZ gemachtigd de titels nog uit te betalen en dit tot 5 jaar na de uitgave van de originele titel (premie).

Complementaire titels

Deze worden berekend en verstuurd naar de werknemers in de loop van de maand juli. De uitbetaling van deze duplicaten gebeurt door het FBZ (indien je niet aangesloten bent bij een vakbond) of door je vakbond (indien je aangesloten bent bij een vakbond). De uitbetaling door een vakbond kan uiterlijk tot 15 september. Daarna is enkel het FBZ gemachtigd de titels nog uit te betalen en dit tot 5 jaar na de uitgave van de originele titel (premie).

CAO

De cao van 11/05/2009

&nsbp;