Duurzaam loopbaanbeleid top photo

Duurzaam loopbaanbeleid

 
 

DE BOUWSTENEN VOOR EEN STERKE ONDERNEMING

Bekijk de video 'Hoe ontwikkel ik het talent van mijn medewerkers?'

 

Versterk je visie en vind inspiratie over

- werving, selectie en onthaal: u wenst meer te weten over het opstellen van vacatures, tewerkstellingsmaatregelen en begeleiding van de nieuwe medewerker
- talentontwikkeling: u start met een competentiemanagement, u plant opleidingen voor uw medewerker
- vernieuwing in de organisatie: u wil de verantwoordelijkheidszin van medewerkers stimuleren, hen motiveren en aanzetten tot kritisch denken, resultaatsgerichtheid en meer samenwerking
- werkbaar werk: u hecht belang aan ergonomie, welzijn van uw medewerkers, balans werk-privé en werkbelasting
- langer en met goesting (werken): u vindt er goede praktijken, handleidingen en nuttige informatie die de werksfeer en -druk verbeteren
- diversiteit op de werkvloer: voor opleidingen die kaderen in een diversiteitsbeleid kan je ondersteuning aanvragen via www.kmo-portefeuille.be

 

Meer info

 

DE GENERATIEBRIL

Elke generatie kijkt anders. 0pvoeding, tijdsgeest en vroegere ervaringen kleuren de bril van waaruit we naar werken kijken. Wanneer teams en organisaties de generatiebril opzetten, openen zich mogelijkheden tot dialoog, respect en samenwerking tussen alle generaties.

Meer info

www.werk.be/beleidsthemas/diversiteit-op-het-werk

www.voeljegoedophetwerk.be

www.respectophetwerk.be/nl

www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk

&nsbp;