Discriminatie

 
 

Discriminatie is bij wet verboden en is strafbaar. Iemand discrimineren is iemand schade toebrengen. Een rechter kan een discriminerende persoon veroordelen tot het vergoeden van het slachtoffer voor de geleden schade. In België is er een wet die discriminatie verbiedt op grond van 20 criteria.

Onze sector bestrijdt alle uitingen van discriminatie, afwijzing, uitsluiting, haat en geweld vanwege iemands seksuele oriëntatie. We hebben inzake non-discriminatie een collectieve arbeidsovereenkomst onderschreven met als doel elk ongewenst onderscheid op basis van o.a. seksuele geaardheid te voorkomen en te bestrijden. Deze cao is van toepassing voor alle medewerkers en werkgevers van het PC314 (dus ook van de kapperssector).

INZETTEN OP NON-DISCRIMINATIE: DE INTERSECTORALE HANDLEIDING NON-DISCRIMINATIE 

Op de werkvloer is er steeds meer diversiteit. Jonge en ervaren medewerkers, mannen, vrouwen, personen met een arbeidsbeperking, werknemers van vreemde origine,… We komen dagelijks in aanraking met verschillende culturen en achtergronden. Desondanks steken nog vaak vooroordelen en stereotypen de kop op, zowel op de werkvloer als daarbuiten. Coiffure.org, FBZ PC314 en 20 andere sectoren staken hun schouders onder de ontwikkeling van een duidelijke handleiding Non-Discriminatiecode waarin zoveel als mogelijk met voorbeelden wordt gewerkt ter verduidelijking van de anti-discriminatiewetgeving. Deze praktische handleiding helpt je kapsalon op weg en geeft richtlijnen bij de ontwikkeling van een eigen non-discriminatiebeleid en het opstellen van een bijhorende gedragscode. Voor meer info kan je steeds contact opnemen met jouw gekende sectorale organisatie Coiffure.org.

In de cao wordt in het bijzonder aan de werkgever gevraagd om de werving, behandeling, beoordeling en verloning van de medewerkers te laten gebeuren op zodanige wijze dat ‘iedereen behandeld wordt als een gelijke ongeacht geslacht zogenaamd ras, seksuele geaardheid…’ Raadpleeg de cao.

WAT KAN JE ALS WERKGEVER DOEN?

Je kan waken over het welzijn van je medewerkers. Neem de gedragscode en -regels op in het arbeidsreglement. Vind hier de nodige inspiratie voor je eigen discriminatie aanpak!

Download de gedragscode en -regels onderaan deze pagina!

EEN KAPPER EEN “FLIKKER” NOEMEN IS NIET HOMOFOOB

 

Lees hier het artikel dat verschenen is in coiffure.org magazine van juli 2016.

 

HOE HOLEBIVRIENDELIJK IS JE KAPSALON?

 

Neem enkele minuten de tijd en bekijk hoe jij en je medewerker de seksuele geaardheid ervaren op de werkvloer.

Doe de test

VOLG EEN OPLEIDING

Volg een gratis onlineopleiding over de antidiscriminatiewetgeving! Ga op ontdekking doorheen de materie via oefeningen en feedback.

www.ediv.be

NUTTIGE LINK                                                                                  

 

Heb je vragen over discriminatie? Ben je getuige of slachtoffer van discriminatie? Wil je discriminatie melden?

UNIA is een onafhankelijke instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert in een geest van dialoog, samenwerking en respect.

  www.unia.be

&nsbp;