AFSPRAKENKADER voor het onthaal en de begeleiding van jonge medewerkers top photo

AFSPRAKENKADER voor het onthaal en de begeleiding van jonge medewerkers

 
 

Met dit afsprakenkader willen we ervoor zorgen dat de samenwerking tussen de werkgever en de jonge medewerker vlot verloopt. Op het einde van de onthaalperiode moet de jonge medewerker duidelijk op de hoogte zijn van welke taken van hem/haar worden verwacht en op wie hij/zij kan rekenen voor begeleiding en ondersteuning. Hij/zij moet zijn/haar functie in de zaak kennen zodat hij/zij door de werkgever concreet voor de salonwerkzaamheden kan worden ingezet. Het afsprakenkader biedt zekerheid en houvast en door het verhogen van het gevoel van welzijn van de medewerker, draagt het bij tot een goed en vlot werkend salon.

Download hieronder de CHECKLIST.

&nsbp;