KMO-Portefeuille top photo

KMO-Portefeuille

 
 

1. WAT?

De kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve webtoepassing waarlangs ondernemers jaarlijks tot 40.000 euro subsidies kunnen bekomen van de Vlaamse overheid voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren.

Via de kmo-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching die worden ingekocht bij erkende dienstverleners. UBK/UCB vzw-asbl is erkend voor de pijler ‘opleiding’.

2. VOOR WIE?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse kmo’s en vrije beroepen die voldoen aan onderstaande voorwaarden:

1. De subsidie is ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen zoals gedefinieerd door de Europese kmo-definitie;
2. De subsidie is ten behoeve van de vestigingen (en bijhorende werkenden) gelegen in het Vlaams Gewest;
3. De subsidie is ten behoeve van ondernemingen uit de privé-sector (participatie van een administratieve overheid moet minder dan 25% zijn);
4. De subsidie is ten behoeve van ondernemingen met een aanvaardbare hoofdactiviteit.

Ook erkende dienstverleners kunnen steun aanvragen voor zover ze een in aanmerking komende kmo zijn en indien ze beroep doen op een derde erkende dienstverlener. De publieke dienstverleners komen niet in aanmerking voor steun. Vzw’s komen niet in aanmerking en kunnen geen gebruik maken van de kmo-portefeuille.


3.  HOE KUNT U EEN PORTEFEUILLE OPENEN?

U kunt een virtuele portefeuille openen via de webapplicatie www.kmo-portefeuille.be en u registreren met het federaal token of met uw elektronische identiteitskaart. Bij het aanvragen van subsidies voor de pijler vorming is het belangrijk dat er al een overeenkomst of inschrijving is met een opleidingsinstituut !

Belangrijk! Als u inschrijft voor een opleiding bij UBK/UCB vzw-asbl hebt u tot uiterlijk 14 dagen na aanvang van de opleiding de tijd om uw subsidieaanvraag in te dienen.


4.  HOEVEEL SUBSIDIE KAN UW ONDERNEMING KRIJGEN?

De ondernemer betaalt zelf 70% van het opleidingsbudget; de Vlaamse overheid legt 30% bij.
De steun bedraagt maximaal 7.500,00 euro per jaar wat opleidingen betreft.

 

5.  GEGEVENS UBK/UCB vzw-asbl

UBK/UCB vzw-asbl
Martelaarslaan 21 bus 501
9000 Gent
T. +32 09 223 71 24
E. opleidingen@coiffure.org

Ondernemingsnummer : 0453.346.029
Erkenningsnummer KMO-portefeuille : DV.O107345

 

6.  VRAGEN?

Voor meer info kunt u terecht bij:
– de website www.kmo-portefeuille.be
– bel op het gratis nummer van de Vlaamse Overheid – 1700
– contacteer UBK/UCB vzw-asbl via 09 223 71 24

&nsbp;