Duaal leren

 
 

JE VAK LEREN BIJ DE KAPPER EN OP SCHOOL

Hoe word je een goede kapper? Het antwoord verschilt vaak van persoon tot persoon. In de scholen vinden ze het belangrijk een goede basis mee te geven. Daarnaast krijgen leerlingen de kans via de salondienst en een stage ervaring op te doen op de werkvloer. Alleen voldoet niet elke stageplaats aan de verwachtingen van de school en niet elke leerling is even gemotiveerd.

Jonge mensen missen vaak werkervaring en kunnen na hun schoolcarrière moeilijk aan de slag gaan. Kappers vinden niet altijd de geschikte werknemers, omdat volgens hen pas afgestudeerde leerlingen niet voldoen aan de verwachtingen van het werkveld. Vanuit Europa komt al jaren de boodschap dat duaal leren hiervoor de oplossing is. Een duale opleiding heeft een les- en werkplekcomponent. Leerlingen worden opgeleid door de kapper en krijgen extra ondersteuning op school. Daarnaast volgen zij de theorievakken op school waardoor zij hun getuigschrift en later ook hun diploma kapper kunnen behalen.

WAT IS DUAAL LEREN?

Als onderneming krijg je de kans om zelf jongeren op te leiden volgens de noden van het bedrijf. Dit is een grote meerwaarde voor iedere onderneming, maar ook voor de jongeren zelf, want ze verwerven een concrete werkervaring en krijgen meer kansen op de arbeidsmarkt. Haarzorg was één van de geselecteerde studierichtingen die deelnamen aan Schoolbank op de werkplek, een proefproject waarvoor het ministerie van Onderwijs en het ministerie van Werk de handen in elkaar hebben geslagen.

ONDERWIJSVERSTREKKERS

Vanaf schooljaar 2021-2022 bieden volgende scholen de opleiding haarverzorging duaal aan:

 

Naam Straat Nummer Postcode Gemeente 
Atlas College Genk 6 Minderbroedersstraat 14 3600 GENK
Autonoom Centrum voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs Wittemolenstraat 9 9040 SINT-AMANDSBERG
CDO Newton Slachthuisstraat 64 9100 SINT-NIKLAAS
CDO Noorderkempen Molenwiel 39 2370 ARENDONK
CLW Kortrijk Scheutistenlaan 8 8500 Kortrijk
DVM Handels-, Technisch en Beroepsonderwijs Onderwijsstraat 5 9300 AALST
GO! Athena-campus Drie Hofste den 2de/3de graad Kortrijk Minister De Taeyelaan 13 8500 KORTRIJK
GO! Atheneum Calmeyn De Panne St.-Elisabethlaan 4 8660 DE PANNE
GO! Atheneum Leuven Redingenstraat 90 3000 LEUVEN
GO! Atheneum Liedekerke Kleemputtenstraat 20 1770 LIEDEKERKE
GO! Atheneum Schoten Emiel Blangenoisstraat 2 2900 SCHOTEN
GO! Busleyden Atheneum-campus Stassart Nekkerspoelstraat 74 2800 MECHELEN
GO! Campus Genk Technisch Atheneum De Wijzer Mosselerlaan 94 3600 GENK
GO! Ensorinstituut Oostende Generaal Jungbluthlaan 4 8400 OOSTENDE
GO! Next Level X Vildersstraat 3 3500 HASSELT
GO!Talent Dendermonde Begijnhoflaan 1 9200 DENDERMONDE
Heilig Hartinstituut Kessel-Lo Jozef Pierrestraat 56 3010 KESSEL-LO
Hoofdstedelijk Instituut Anneessens-Funck Groot Eiland 39 1000 BRUSSEL
Óscar Romerocollege 3 Bogaerdstraat 24 9200 DENDERMONDE
Provinciaal Instituut Lommel -Secundair Onderwijs PROVIL Duinenstraat 1 3920 LOMMEL
Richtpunt Campus Gent Godshuizenlaan  Godshuizenlaan 65-75 9000 GENT
Richtpunt Campus Oudenaarde  Minderbroedersstraat 6 9700 OUDENAARDE
Sint-Agnesinstituut Kloosterstraat  72 2660 HOBOKEN
Spectrumcollege - CLW August Cuppensstraat 35 3580 BERINGEN
Syntra Antwerpen en Vlaams-Brabant Borsbeeksebrug 32 2600 BERCHEM
Syntra Antwerpen en Vlaams-Brabant Oude baan  2 2800 MECHELEN
Syntra Brussel Stallestraat 292 1180 UKKEL
Syntra Brussel Havenlaan  86c 1000 BRUSSEL
Syntra Limburg Gouverneur Verwilghensingel 40 3500 HASSELT
Syntra Midden-Vlaanderen Wijngaardveld 9 9300 AALST
Syntra West Spoorwegstraat 14 8200 SINT-ANDRIES
Technisch Instituut Heilige Familie Oude Zak 38 8000 BRUGGE
VISO Polenplein 23 8800 ROESELARE
Werkend Leren Antwerpen Noord Bredastraat 35 2060 ANTWERPEN

 

Vanaf schooljaar 2020-2021 bieden volgende scholen de opleiding kapper-stylist duaal aan:

 

Naam Straat Nummer Postcode Gemeente 
Atlas College Genk 6 Minderbroedersstraat 14 3600 GENK
CDO Newton Slachthuisstraat 64 9100 SINT-NIKLAAS
DVM Handels-, Technisch en Beroepsonderwijs Onderwijsstraat 5 9300 AALST
GO! Athena-campus Drie Hofste den 2de/3de graad Kortrijk Minister De Taeyelaan 13 8500 KORTRIJK
GO! Atheneum Calmeyn De Panne St.-Elisabethlaan 4 8660 DE PANNE
GO! Atheneum Leuven Redingenstraat 90 3000 LEUVEN
GO! Atheneum Liedekerke Kleemputtenstraat 20 1770 LIEDEKERKE
GO! Atheneum Schoten Emiel Blangenoisstraat 2 2900 SCHOTEN
GO! De Prins Diest campus Weerstandsplein Weerstandsplein 1 3290 DIEST
GO! Campus Genk Technisch Atheneum De Wijzer Mosselerlaan 94 3600 GENK
GO! MSKA Roeselare Groenestraat 170 8800 ROESELARE
GO! Ensorinstituut Oostende Generaal Jungbluthlaan 4 8400 OOSTENDE
GO! Next Level X Vildersstraat 3 3500 HASSELT
GO! technisch atheneum Brugge Rijselstraat 7 8200 SINT-MICHIELS
GO! technisch atheneum Halle Kluisstraat 1 1500 HALLE
Heilig Hartinstituut Kessel-Lo Jozef Pierrestraat 56 3010 KESSEL-LO
Mosa-RT Technisch Instituut Sint-Jansberg A Sint-Jansberg 39 3680 MAASEIK
Óscar Romerocollege 3 Bogaerdstraat 24 9200 DENDERMONDE
Provinciaal Instituut voor Secundair Ond Alexianenweg 2 3300 Tienen
Richtpunt Campus Gent Godshuizenlaan  Godshuizenlaan 65-75 9000 GENT
Richtpunt Campus Oudenaarde  Minderbroedersstraat 6 9700 OUDENAARDE
Spectrumcollege - CLW August Cuppensstraat 35 3580 BERINGEN
Syntra Antwerpen en Vlaams-Brabant Borsbeeksebrug 32 2600 BERCHEM
Syntra Antwerpen en Vlaams-Brabant Oude baan  2 2800 MECHELEN
Syntra Brussel Stallestraat 292 1180 UKKEL
Syntra Limburg Gouverneur Verwilghensingel 40 3500 HASSELT
Syntra Midden-Vlaanderen Wijngaardveld 9 9300 AALST
Syntra West Spoorwegstraat 14 8200 SINT-ANDRIES
Technisch Instituut Heilige Familie Oude Zak 38 8000 BRUGGE
VISO Polenplein 23 8800 ROESELARE
Werkend Leren Antwerpen Noord Bredastraat 35 2060 ANTWERPEN
 

OPLEIDINGSPLANNEN

Voor deze opleidingen zijn er opleidingsplannen uitgewerkt die zijn afgestemd op het beroepskwalificatiedossier.

Het opleidingsplan haarverzorging duaal bevat 11 clusters, alle clusters moeten volwaardig beheerst worden met uitzondering van de laatste twee. Deze clusters moeten ze enkel kennen en beperkt kunnen toepassen. Het opleidingsplan kapper-stylist duaal bevat vijf clusters, alle clusters moeten volwaardig beheerst worden.

Clusters haarverzorging duaal:

 • onthaal en communicatie
 • haarverzorging
 • basissnitten
 • gecombineerde snitten
 • tijdelijke en blijvende omvormingen
 • kleuren en ontkleuren
 • baard, bakkebaard en snor
 • gelegenheidskapsels
 • pruiken, haarstukken en haarverlengingen
 • basis make-up en manicure

Clusters kapper-stylist duaal:

 • Planning werkzaamheden kapsalon
 • Advisering klant tijdens kappersbezoek
 • Uitvoering kapsel
 • Realisatie verkoopsdoelstellingen kapsalon
 • Voorraadbeheer kapsalon

Alle leerlingen binnen het systeem van duaal leren vanaf 1 september 2016 onderworpen zijn aan eenzelfde overeenkomst, nl. een overeenkomst alternerende opleiding van bepaalde duur, afgesloten tussen de jongere, de onderneming en de school. Dankzij deze overeenkomst staan de leerlingen meer dan 20 uur op de werkvloer en bouwen ze al sociale rechten op. Daarnaast krijgen ze een leervergoeding, te bekijken als een onkostenvergoeding. Het bedrag van de leervergoeding hangt af van de vooropleiding van je leerling en is max. €560,90 per maand.

ERKEND KAPSALON

Om als kapsalon een leerling op te leiden, moet je erkend worden. Als sector streven we ernaar dat deze procedure eenvoudig en administratief weinig belastend is. Om erkend te worden, moet het salon voldoen aan volgende voorwaarden:

-        Het salon moet op vlak van de organisatie en de bedrijfsuitrusting voldoen om de opleiding op de werkplek van een leerling mogelijk te maken overeenkomstig het opleidingsplan.

-        Het salon moet voldoende financiële draagkracht hebben om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Deze vereiste van financiële draagkracht is ingegeven door een zorg van stabiliteit en continuering van de onderneming, zodat de leerling zijn opleiding in deze onderneming kan voleindigen. Het gaat hier bijvoorbeeld om solvabiliteit, economische leefbaarheid, en dergelijke meer.

-        Het salon mag geen veroordelingen hebben opgelopen die de continuïteit van de onderneming in het gedrang brengen of die van die aard zijn dat de onderneming geen goede leeromgeving voor de lerende kan waarborgen. Het gaat hier bijvoorbeeld om arbeidsrechtelijke veroordelingen of RSZ-veroordelingen.

Om erkend te worden als leerwerkplek moet de onderneming één of meerdere mentor(en) aanduiden die instaat voor de opleiding en begeleiding van de lerende(n) op de werkplek.

De mentor:

-        is van onberispelijk gedrag. Vanaf 1 september 2019 moet dit blijken uit een Uittreksel uit het strafregister - 596.2 (in te dienen bij de erkenningsaanvraag).

-        is minstens 25 jaar.

-        heeft minstens 5 jaar praktijkervaring in het beroep.

-        Vanaf 1 september 2019 moet de mentor de sectorale mentoropleiding volgen.

De duurtijd van de erkenning is vijf jaar. De erkenningen vallen onder de bevoegdheid van het sectoraal partnerschap, net als de mentoropleiding. De overheid voorziet enkele ondersteuningsmaatregelen voor de bedrijven zoals de stagebonus, doelgroepvermindering en mentorkorting. Meer informatie op www.werk.be/online-diensten of contacteer je sociaal secretariaat.

AANGEPASTE WERKPLEK EN BEGELEIDING

Wil je als kapper jongeren opleiden, dan is het belangrijk dat je voor hen een leerwerkplek voorziet en geen arbeidsplaats. Dankzij een goede organisatie en visie kan je de taken van de leerlingen op de werkplek zodanig organiseren dat ze geleidelijk evolueren tot “productieve arbeid”. Zowel de scholen (opleidingsverstrekkers) als de bedrijven moeten investeren in een goede begeleiding van de leerlingen. De opleidingsverstrekker moet een goede trajectbegeleider voorzien met kennis van zaken, terwijl de onderneming een mentor moet aanduiden die de leerling deskundig begeleidt in zijn of haar leerproces. Zowel de les- als de werkplekcomponent moeten op elkaar zijn afgestemd en er moet een sterk partnerschap zijn tussen onderwijs en werk. Als bedrijf kies je voor een leerling omdat die er zelf bewust voor kiest en je als bedrijf wil investeren in deze jongere. Je investeert namelijk in een potentiële medewerker voor de toekomst.

DUAAL LEREN OP DE WERKPLEK? DE BROCHURE “DUAAL LEREN IN DE KAPPERSSECTOR" WIJST JE DE WEG!

Alle informatie rond duaal leren die ondernemingen nodig hebben, is te vinden in de brochure. Achteraan de brochure is er een checklist ter beschikking waar de onderneming kan aanduiden met welke zaken ze in orde zijn en zo ook herinnerd worden aan bepaalde verplichtingen. Ook kan je via dit kanaal alle nuttige tools en instrumenten raadplegen. Download de brochure hieronder!

Meer info

app.werkplekduaal.be/

www.vlaanderen.be/duaal-leren

www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-het-secundair-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/overeenkomsten/overeenkomst-van-alternerende-opleiding

www.duaalleren.vlaanderen/

www.febelhair.org/nl/sectorinfo/hairstylist-startup-tour

www.febelhair.org/nl/opleidingen/mentoropleiding

 

Neem contact op met een sectorconsulent

Ondernemingen regio Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg:

An Peeters

0484 48 99 80

an@fbz-fse.org

 

Ondernemingen regio Oost-en West- Vlaanderen:

Gill Fieu

0484 48 24 98

gill@fbz-fse.org

 

Onderwijsinstellingen/trajectbegeleiders:

Gaëlle Dellaert

0472 89 05 44

gaelle@fbz-fse.org

&nsbp;