Visie, missie en waarden top photo

Visie, missie en waarden

 
 

Visie

Binnen de visie van Febelhair is de huidige hoedanigheid van de kapper enorm geëvolueerd. De kapper is in de eerste plaats een vakman met passie. Dit met echter één doel voor ogen, namelijk de klanten zich goed laten voelen.

In de hedendaagse economische, sociale en maatschappelijke context heeft de kapper meer ondersteuning nodig om zijn/haar doel te bereiken. Het volstaat niet meer om enkel met talent en vaardigheden een succesvol kapper te zijn.

Missie

Als dé beroepsvereniging van alle Belgische kappers zorgt Febelhair voor de nodige omkadering binnen alle facetten van het kappersberoep.

Dit aan de hand van:

 • vorming (artistiek, technisch, management, tendensen,…)
 • informatie en dienstverlening (delen van knowhow, informatie en advies)
 • events en wedstrijden (artistieke inspiratie, samenkomst, kampioenschappen,…)
 • het aanbrengen van sectornieuws
 • ondersteuning van het kappersonderwijs

Daarnaast ijvert Febelhair voor de opwaardering van het kappersvak naar de buitenwereld toe. Dit door middel van sensibilisering en promotie van de sector.

Waarden

In alles wat Febelhair onderneemt moet men onderstaande waarden herkennen en voelen:

 • respect
 • passie voor het kappersvak
 • toegankelijkheid
 • open huis
 • partnership
 • professioneel
 • inspiratie
 • ondersteuning
&nsbp;