Coiffure EU top photo

Coiffure EU

 
 

Coiffure.EU is de Europese vereniging van werkgeversorganisaties in het kappersberoep. De organisatie is opgericht in Leuven in 1988 en vertegenwoordigt vandaag niet minder dan twintig Europese landen. Ook België, dat reeds van bij de oprichting mee haar schouders onder een Europees beleid heeft gezet, ijvert voor een samenwerking op Europees vlak.

Het doel van Coiffure.EU is duidelijk en welomlijnd. De organisatie verdedigt de belangen van haar leden in de sector en treedt hierbij op als overkoepelend orgaan. Coiffure.EU voorziet niet alleen in een discussieplatform voor beroepsonderwerpen die leven binnen de deelnemende EU-landen, maar helpt ook de economische- en werkrelaties te bevorderen tussen haar leden. Daarnaast geeft Coiffure.EU de Europese kapperssector een stem binnen de Europese Unie en de EFTA (European Free Trade Association) en hecht ze veel belang aan de sociale dialoog met alle sociale partners.

Sinds 2016 wordt het algemeen secretariaat van Coiffure EU door Febelhair georganiseerd.

“Door de kapperssector op Europees vlak verder te ontwikkelen, kunnen debatten en discussies worden gevoerd die ook het Belgische kappersberoep ten goede komen. Dat ook de Belgische sociale partners hetzelfde idee nastreven, zorgt ervoor dat gestelde doelen haalbaar zijn en op een opbouwende en positieve manier kunnen worden verwezenlijkt.

PRESIDENT BOARD OF DIRECTORS COIFFURE EU

 “Het bewijs dat België duidelijk zijn plaats heeft in het Europees gebeuren in de kapperssector.” 

SECRETARIAT COIFFURE EU

 

Meer info: www.coiffure.eu

&nsbp;