Nieuws uit de sector

UNIZO en aangesloten sectorfederaties doen oproep aan handelshuurders en -verhuurders: "Gebruik veel meer de handelshuurlening. 1 op 5 kan nu al niet meer betalen!"


19/01/2021
UNIZO en aangesloten sectorfederaties doen oproep aan handelshuurders en -verhuurders: "Gebruik veel meer de handelshuurlening. 1 op 5 kan nu al niet meer betalen!" cover photo

Persbericht UNIZO

1 op 5 handelshuurders (21%) is momenteel al niet meer in staat om zijn huur te betalen. Bijna evenveel handelshuurders (18%) verwachten het nog hooguit 3 maanden te kunnen uitzingen, 10% in het beste geval 2 maanden en nog eens 4% spreekt van 1 maand. Dat brengt het totaal aandeel probleemdossiers op 53%. Zo blijkt uit de nieuwste bevraging daarover van UNIZO. Daarmee wordt de sombere score bevestigd van een gelijkaardige UNIZO-enquête in april. "Maar toch is er een fundamenteel verschil tussen de score toen en nu", benadrukt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Terwijl in april nog 53% aangaf 'te vrezen voor betalingsproblemen op korte termijn' zit momenteel al 21% effectief in de problemen. Van die 53% handelshuurders in effectieve of dreigende betalingsnood geeft bijna 60% bovendien aan nog geen minnelijke regeling te hebben gesloten met de verhuurder." UNIZO en de bij haar aangeloten sectorfederaties Horeca Vlaanderen, Mode Unie, CIB Vlaanderen (vastgoedsector), Nelectra, Confederation Events, KUFB (floristen), Fitness.be, Febelhair en de Belgian Bond of Tattooists roepen huurders en verhuurders daarom op om maximaal beroep te doen op de handelshuurlening die er op vraag van UNIZO kwam, en die sinds dit jaar door Vlaams minister van Economie Crevits nog werd versterkt. Ook de Brusselse regering pakt overigens vanaf 15 januari uit met een gelijkaardig ondersteuningsmechanisme.

Zowel binnen het Vlaamse als het Brusselse systeem kunnen huurders voortaan een lening aangaan voor 4 maanden huur (tegenover de oorspronkelijke twee) als ze hun verhuurder bereid vinden om één of twee maanden huur kwijt te schelden. De verhuurder krijgt dan wel de garantie dat hij de daaropvolgende 4 maanden volledig betaald wordt (in situaties waar hij zonder die handelshuurlening misschien helemaal niets of veel minder zou kunnen innen door het geldgebrek van de huurder). "Dit is in veel gevallen een win-win-deal", zet Danny Van Assche van UNIZO nog eens extra in de verf. "Daarom, beste huurder en verhuurder, ga samenzitten, praat met elkaar, luister naar elkaar en bekijk wat mogelijk is. Uiteraard op basis van vrijwilligheid. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat verhuurders die het huurgeld heel hard nodig hebben, bijvoorbeeld omdat hun eigen bedrijf slechts op halve kracht draait, zelf in financiële moeilijkheden komen."

Om het kwijtschelden van huur nog wat interessanter te maken (binnen en buiten het systeem van de handelshuurlening), vraagt UNIZO aan de overheid om een extra fiscale of financiële stimulans te voorzien voor verhuurders die hier in meestappen. Een verlenging van het systeem van de handelshuurlening, dat in Vlaanderen op 1 maart 2021 afloopt, moet ook steeds tot de opties behoren.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be

&nsbp;