Nieuws uit de sector

Uitstel betaling btw en bedrijfsvoorheffing


01/04/2020
Uitstel betaling btw en bedrijfsvoorheffing cover photo

De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven.

Er is een uitstel toegekend voor ondernemingen die in april hun BTW-aangifte moeten indienen. De deadline is voor het eerste kwartaal verplaatst naar donderdag 7 mei 2020.

Een andere deadline wordt toegekend voor de betaling van de verschuldigde btw van het eerste kwartaal, deze deadline is verplaatst naar 20 juni 2020.

Meer info: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

 

&nsbp;