Nieuws uit de sector

Relance-uitkering (of relance-overbruggingsrecht) voor zelfstandigen


20/10/2020
Relance-uitkering (of relance-overbruggingsrecht) voor zelfstandigen cover photo

UPDATE: 27/10/2020: De mogelijkheid om dit overbruggingsrecht ter ondersteuning van het herstel te gebruiken, zou eind oktober aflopen. Op voorstel van David Clarinval gaf de regering deze vrijdag groen licht voor een verlenging tot 31 december.

Om hiervan gebruik te kunnen maken, veranderen de voorwaarden niet. De sluiting moet het gevolg zijn van een verbod of beperking die in het kader van de COVID-19-crisis bij ministerieel besluit werd ingevoerd. Het gaat om een sluiting van ten minste een maand. De activiteit moet ook tijdens de heropstart onder druk blijven staan (bv. beperkte openingstijden, beperkt aantal klanten, ...). De zelfstandige moet ook kunnen aantonen dat zijn activiteit een daling van minstens 10% van de omzet of orders vertoont voor het kwartaal dat voorafgaat aan de maand van de hervatting van zijn activiteit, en dit in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar.

Deze maatregel is gericht op zelfstandigen die in de eerste plaats als zelfstandige werkzaam zijn of een bijdrage als zelfstandige leveren. De maatregel maakt het mogelijk om een financieel voordeel van 1.291,69 euro toe te kennen aan een alleenstaande, of 1.614,10 euro aan een zelfstandige met een persoon ten laste.

 

Omdat de heropstart van de economie in fases verloopt en ook telkens met strikte voorwaarden gepaard gaat, voorziet de overheid van juni tot en met oktober 2020 een extra steunmaatregel om zelfstandigen die werden verplicht hun zelfstandige activiteit te onderbreken te ondersteunen bij hun heropstart: de relance-uitkering (ofwel relance-overbruggingsrecht ).

Relance-uitkering versus het overbruggingsrecht

De maatregel komt naast het overbruggingsrecht te staan. Je hoeft je zaak niet te sluiten om recht te hebben op de steun (in tegenstelling tot het overbruggingsrecht).

De relance-uitkering is even hoog als het overbruggingsrecht: 1.291,69 euro per maand als alleenstaande of 1.614,10 euro met gezinslast. Maar de voorwaarden voor deze steunmaatregel zijn anders.

Wie kan de relance-uitkering aanvragen?

Ben je in België sociale bijdragen verschuldigd en behoor je tot een van de volgende categorieën, dan kan je de relance-uitkering aanvragen:

•             zelfstandigen in hoofdberoep;

•             primo-starters;

•             meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut);

•             zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (art. 37) en 65-plussers zonder pensioen, die op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 of op basis van het officiële inkomen van 2020 minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd zijn (745,51 euro per kwartaal).

Onder welke voorwaarden?

Je hebt recht op een relance-uitkering als je aan onderstaande voorwaarden voldoet:

•             Je zaak was minstens één volledige kalendermaand verplicht gesloten en dat tot 3 mei 2020 of langer. We baseren ons voor deze beoordeling vooral op de NACE-code waarmee je activiteiten in de KBO geregistreerd zijn. Vermeld daarom altijd je ondernemingsnummer in je aanvraag. Soms volstaat de NACE-code niet en ontvang je van ons een voorlopige beslissing (vaak een weigering) waarna we je de kans bieden te reageren.

•             Ben je maar recent gestart als zelfstandige en was jouw zaak dus nooit verplicht gesloten? Dan kom je niet in aanmerking voor de relance-uitkering, tenzij je kan aantonen dat je van plan was om al eerder te starten maar dat niet kon door de crisis, en je ook effectief al stappen had ondernomen om je opstart voor te bereiden.

•             Je mag je activiteiten hervatten. Wie zijn activiteiten niet meer opnieuw wil heropstarten, heeft geen recht op een crisis overbruggingsuitkering.

•             Je ondervindt een omzetverlies of vermindering van het aantal bestellingen van minstens 10%. Om recht te hebben op een uitkering voor de maanden juni, juli, augustus en september vergelijken we je omzet van het tweede kwartaal van 2020 met het tweede kwartaal van 2019. Voor de maand oktober verschuift de referteperiode en kijken we naar het derde kwartaal. Je omzet van het derde kwartaal van 2020 moet dan met minstens 10% gedaald zijn ten opzichte van het derde kwartaal van 2019. De omzetdaling moet te wijten zijn aan de coronacrisis. Dat zal achteraf worden gecontroleerd.

Ben je pas later gestart of blijkt het tweede of derde kwartaal van 2019 geen relevant kwartaal om mee te vergelijken (omdat je toen ziek was of bijvoorbeeld nog zelfstandige in bijberoep was)? Dan maak je de vergelijking met het eerst volgende relevante kwartaal.

•             Je geniet voor dezelfde maand geen corona-overbruggingsrecht.

Wat als je al een andere uitkering geniet?

De relance-uitkering kan niet worden gecombineerd met het overbruggingsrecht, het tijdelijke ouderschapsverlof voor zelfstandigen of een uitkering uitbetaald door je ziekenfonds. Ziekenfondsuitkeringen zijn: moederschapsuitkeringen, adoptie-uitkeringen, pleegzorguitkeringen en arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsuitkeringen.

Voor de uitkeringen uitbetaald door het ziekenfonds gelden de volgende specifieke regels:

•             Je hebt geen recht op de relance-uitkering voor maanden waarin je van de eerste tot en met de laatste dag een ziekenfondsuitkering  geniet.

•             Heb je van de adviserend arts van jouw ziekenfonds de toestemming gekregen om deeltijds te werken als zelfstandige? Dan heb je geen recht op de relance-uitkering.

•             De combinatie met een vaderschaps- of geboorte-uitkering is toegestaan.

Ontvang je een andere uitkering als zelfstandige, werknemer of ambtenaar, dan kan de relance-uitkering wel worden uitbetaald. Denk aan tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.

Hoe vraag je de relance-uitkering aan?

Je kan nu een aanvraag indienen voor de maanden juni tot en met september. Voor de maand oktober zal de aanvraag mogelijk zijn vanaf 24 oktober.

De vlotste manier om je aanvraag voor de relance-uitkering te doen en verwerkt te krijgen, is via je sociaal verzekeringsfonds of je boekhouder.

De aanvraagtermijnen

•             Voor de maand juni: ten laatste op 31 december 2020.

•             Voor de maanden juli, augustus en september: ten laatste op 31 maart 2021.

•             Voor de maand oktober: ten laatste op 30 juni 2021.

 

bron: liantis

&nsbp;