Nieuws uit de sector

Mag je op zondag werken?


30/10/2020
Mag je op zondag werken? cover photo

Stel dat de lockdown er komt op maandag, mag je op zondag werken?

 

Zelfstandige kappers mogen op zon- en feestdagen werken. Voor medewerkers is werken op zon- en feestdagen verboden behalve voor de uitzondering die in de wet voorzien is (badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra). De sectorale reglementering blijft van toepassing (zelfs in periode van corona) en er wijzigt niets aan de wetgeving die in voege is. Werknemers mogen maximum 9u per dag werken tussen 6u en 20u.

Alle handelaars moeten de wekelijkse rustdag respecteren. Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur. Tijdens die dag heeft de consument geen toegang tot de vestigingseenheid en is de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument verboden. Ook thuisleveringen mogen niet. De wekelijkse rustdag moet gedurende minstens 6 maanden dezelfde blijven.

Een handelaar mag een andere dag dan zondag kiezen als wekelijkse rustdag. In dat geval moet hij de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur duidelijk en leesbaar uithangen.

Bron: https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/reglementering/sluitingsuren-en-wekelijkse

&nsbp;