Nieuws uit de sector

Impact coronavirus op alternerende opleidingen


13/03/2020
Impact coronavirus op alternerende opleidingen cover photo

Donderdagavond 12 maart heeft de Nationale Veiligheidsraad verregaande maatregelen aangekondigd om het coronavirus te vertragen en risicogroepen te beschermen. De nieuwe maatregelen hebben ook impact op de uitvoering van overeenkomsten in alternerende opleidingen (OAO's, SAO' en DA's in duaal leren, DBSO en Leertijd). We sommen de gevolgen en mogelijkheden hieronder op:

Leerlingen met een OAO en SAO

Leerlingen met een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) of een stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO) volgen (1) voor de lescomponent de richtlijnen van de school, (2) voor de werkcomponent volgen ze richtlijnen van de onderneming.

Lescomponent

De opleidingsinstelling communiceert de richtlijnen voor de lescomponent (en baseert zich hiervoor op de richtlijnen in onderwijs: onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus). Door de schorsing van de lescomponent zijn de mogelijke alternatieven:

  • Een vervanging van de lescomponent die thuis kan gevolgd worden, vb. online, opdrachten, enz.
  • Als de leerling gedurende een bepaalde periode niet kan worden opgeleid bij de opleidingsverstrekker (ook niet op een alternatieve wijze) maar wel bij de onderneming, kan de leerling voltijds opgeleid worden op de werkplek mits aanpassing van het uurrooster en (indien nodig) het opleidingsplan.
  • Bij SAO: de leerling kan enkel voltijds naar de werkplek als het aantal uren dat de leerling op de werkplek wordt opgeleid op jaarbasis gemiddeld minder dan 20 uur per week blijft.

Werkplekcomponent

De onderneming communiceert de richtlijnen voor de werkplekcomponent. Belangrijk:

  • Als de leerling gedurende een bepaalde periode niet kan worden opgeleid in de onderneming bestaat er in specifieke situaties (vastgelegd door de RVA en hier terug te vinden) een schorsingsgrond voor het luik op de werkplek. In dat geval is er geen leervergoeding verschuldigd en ontvangt de leerling een overbruggingsuitkering.
  • De leerling of opleidingsinstelling kan dus niet zonder gevolgen (voor vergoeding, verzekeringen, …) op eigen initiatief beslissen om de leerling van de werkplek te halen.
  • Leerlingen met een gezondheidsrisico of die samenleven met personen met verhoogd gezondheidsrisico bespreken best met de behandelend geneesheer welke voorzorgsmaatregelen ze nemen zowel wat betreft de opleiding bij de opleidingsverstrekker als bij de onderneming.

Leerlingen met een DA

  • Deeltijdse arbeidsovereenkomsten lopen gewoon door op de voorziene dagen en uren (indien dit mogelijk is in de onderneming).
  • Als de leerling gedurende een bepaalde periode niet kan worden opgeleid in de onderneming bestaat er in specifieke situaties (vastgelegd door de RVA en hier terug te vinden) een schorsingsgrond voor de overeenkomst. In dat geval is er geen vergoeding verschuldigd en ontvangt de leerling een overbruggingsuitkering.
  • De opleidingsinstelling communiceert de richtlijnen voor de lescomponent (en baseert zich hiervoor op de richtlijnen in onderwijs: onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus). Door de schorsing van de lescomponent, is het mogelijke alternatief een vervanging van de lescomponent die thuis kan gevolgd worden, vb. online, opdrachten, enz. De leerling gaat in dit geval niet extra naar de werkplek op de opgeschorte lesdagen.

Leerlingen in een aanloopfase

Voor de lescomponent worden de richtlijnen gevolgd zoals die gangbaar zijn binnen onderwijs (zie onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus). Het deel van de aanloopfase bij een externe aanbieder of op een werkplek kan doorlopen, tenzij de externe aanbieder of werkplek zelf beslist om dit niet meer te laten doorgaan. In dat geval worden ook voor dit deel de richtlijnen van onderwijs gevolgd. De school maakt hierover afspraken met de aanbieder aanloopfase.

Vragen?

- Mail duaalleren@syntravlaanderen.be

- Tel.: 02  227 49 67

 

 

Bron: www.syntravlaanderen.be/coronavirus

&nsbp;