Nieuws uit de sector

Extra steunmaatregel die zelfstandigen tijdens hun heropstart kan ondersteunen


01/06/2020
Extra steunmaatregel die zelfstandigen tijdens hun heropstart kan ondersteunen cover photo

Omdat de heropstart van de economie in fases verloopt en ook telkens met strikte voorwaarden gepaard gaat, voorziet de overheid een extra steunmaatregel die zelfstandigen tijdens hun heropstart kan ondersteunen: de relance-uitkering (ofwel relance-overbruggingsrecht). De maatregel komt naast het overbruggingsrecht te staan.

De relance-uitkering kan niet worden gecombineerd met het overbruggingsrecht, het tijdelijke ouderschapsverlof voor zelfstandigen of een uitkering uitbetaald door je ziekenfonds. Ziekenfondsuitkeringen zijn: moederschapsuitkeringen, adoptie-uitkeringen, pleegzorguitkeringen en arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsuitkeringen.

Voor de uitkeringen uitbetaald door het ziekenfonds gelden de volgende specifieke regels:

  • Je hebt geen recht op de relance-uitkering voor maanden waarin je van de eerste tot en met de laatste dag een ziekenfondsuitkering  geniet. 
  • Heb je van de adviserend arts van jouw ziekenfonds de toestemming gekregen om deeltijds te werken als zelfstandige? Dan heb je geen recht op de relance-uitkering.
  • De combinatie met een vaderschaps- of geboorte-uitkering is toegestaan.

Ontvang je een andere uitkering als zelfstandige, werknemer of ambtenaar, dan kan de relance-uitkering wel worden uitbetaald. Denk aan tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.

 

bron: Liantis

&nsbp;