Nieuws uit de sector

Enquête Covid-19 in belgische kapperssector


04/12/2020
Enquête Covid-19 in belgische kapperssector  cover photo

Stand van zaken en perspectief tijdens tweede lockdown

In juli en september organiseerde Coiffure.org twee enquêtes om de impact van de coronacrisis in kaart te brengen. Toen al bleek dat de verliezen groot zijn ondanks de (financiële) steunmaatregelen. Eind november raakte bekend dat de kapsalons niet meer mochten openen voor 2021 en er geen bijkomende financiële steunmaatregelen mochten verwacht worden. Maar wat vinden de kappers van deze beslissing en hoe zien zij de toekomst? Coiffure.org deed daarom een nieuwe enquête bij 1840 kappers, barbiers en haarwerkers.

In deze bevraging stelt 74% van de kappers dat de huidige crisis een bedreiging vormt voor hun onderneming. De steunmaatregelen die er zijn in Vlaanderen en Wallonië zijn onvoldoende om de vaste kosten te dekken. In Brussel zijn er nog altijd geen steunmaatregelen. De kappers willen zo snel mogelijk openen. En voor de weken dat ze moesten sluiten willen ze meer financiële steun zodat ze deze crisis overleven.

81% van de kappers werd al benaderd om klanten achter gesloten deuren te kappen

De bevraging toont aan dat maar liefst 81% van de kappers al benaderd werd om mensen achter gesloten deuren of bij hen thuis te knippen. 74% geeft aan deze crisis als een bedreiging voor hun onderneming te zien. Dat is een ontstellend hoog cijfer.

Verder verkoopt 34% geen producten tijdens de lockdown, en 51% bijna geen. Dat wil zeggen dat 85% van de kappers nagenoeg nul inkomen heeft tijdens de lockdown, in tegenstelling tot de horeca. Zij die producten verkopen, halen hier bij wijze van spreken maar een beetje zakgeld uit. Kapper is een dienstenberoep, het is een emotioneel en creatief beroep. De verkoop van producten is bijkomstig.

De kappers willen zo snel mogelijk terug klanten knap knippen

De kappers hebben alle nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om hun klanten en zichzelf te beschermen. Dat vroeg trouwens de nodige investeringen. In Duitsland, Nederland, Luxemburg en Frankrijk, onze buurlanden, zijn de kapsalons en barbiers open. “Als we niet snel kunnen openen, zullen de mensen zich over de grens laten knippen”, aldus Jef Vermeulen, voorzitter van Coiffure.org. “In ons land komt er ook meer en meer oneerlijke concurrentie van bijvoorbeeld vluchtelingen die voor een appel en een ei mensen knippen. Dat zal wellicht minder veilig verlopen dan bij ons. En dat, terwijl niets er op wijst dat er besmettingen plaatsvonden bij de kapper, wel integendeel. We roepen de regeringen dan ook dringend op om ons zo snel het werk te laten hervatten, en om oneerlijke concurrentie aan te pakken”, besluit Vermeulen. 

Steunmaatregelen optrekken tot 30% van de omzet om de vaste kosten te dekken

De steunmaatregelen in Vlaanderen (het “Vlaams beschermingsmechanisme”) en Wallonië zijn onvoldoende om de vaste kosten van de kappers te dekken. In het Brussels Gewest zijn er zelfs nog geen maatregelen. Er is enkel een vage belofte dat die er nog aankomen. 

Coiffure.org roept de overheden in alle gewesten en federaal op om steunmaatregelen te voorzien ten bedrage van 30% van de omzet van het kapsalon, in dezelfde periode vorig jaar. December is daarbij een maand waarbij makkelijk de dubbele omzet van normaal wordt gehaald. Bovendien vragen de kappers een BTW-verlaging op diensten en de kwijtschelding van de RSZ van het vierde kwartaal, aangezien ze sowieso al een kwartaal dicht zijn in totaal (met de lockdown van het voorjaar erbij). 

De regering heeft gesteld dat gezonde bedrijven zullen gesteund worden om te overleven. Doe dat dan ook! We vrezen er voor dat er in januari een pak faillissementen zullen volgen, omdat de kappers dan hun voorschotten voor het vakantiegeld van hun personeel moeten betalen en de RSZ voor hun personeel voor het vierde kwartaal, evenals de RSZ van het voorjaar waarvoor ze uitstel kregen. En dat, terwijl ze werkloos zijn. Geen wonder dat 74% van de kappers aangeeft dat deze crisis een bedreiging vormt voor hun onderneming”, aldus nog Vermeulen. 

 

Ontdek alle resultaten van deze enquête als download onderaan deze pagina

&nsbp;