Nieuws uit de sector

Een onbegrijpelijke beslissing op vlak van volksgezondheid


17/03/2020
Een onbegrijpelijke beslissing op vlak van volksgezondheid cover photo

Sectorvertegenwoordiger, Coiffure.org, betreurt de beslissing van de regering om de sluiting van kapsalons in België niet verplicht te stellen (onder voorbehoud van compensatie), ondanks de ernstige waarschuwingen uit de medische wereld.  Op een persconferentie die vanavond op de nationale televisie werd gehouden, kondigde de Veiligheidsraad aan dat er strengere maatregelen zouden worden genomen voor de Belgische bevolking in de strijd tegen het Coronavirus. Een van deze maatregelen is dat iedereen thuis moet blijven, tenzij het een onvermijdelijke verplaatsing is, maar dit geldt niet voor de kappersbranche. Een beslissing die wij als federatie helemaal niet begrijpen.

Sectorvertegenwoordiger Coiffure.org betreurt de beslissing van de overheid om de kapperszaken in België niet verplicht (mits tegemoetkoming) te sluiten. In een persconferentie die deze avond plaatsvond op de nationale televisie, kondigde de veiligheidsraad aan dat er strengere maatregelen zouden komen voor de Belgische bevolking in de strijd tegen het Corona virus. Een van deze maatregelen is dat iedereen binnen moet blijven tenzij het een levensnoodzaak is maar dit geldt niet voor de kapperssector. Een beslissing die wij als beroepsfederatie helemaal niet begrijpen.

Eerder op de avond sprak Minister Maggie De Block (Open VLD) nog van een verstrenging omdat het nodig is, een cruciaal moment voor de volksgezondheid. Het is belangrijk dat we minstens anderhalve meter afstand houden van elkaar en dat we in de winkel vanaf morgen middag 10 vierkante meter ruimte hebben per persoon.

In ons beroep kunnen we dergelijke afstanden niet bewaren dus is het zorgwekkend dat de overheid dit nog steeds niet inziet. Wat nog zorgwekkender is dat de klanten de ernst van de zaak niet inzien en er veel meldingen binnenkomen van kappers die veel druk ervaren van hun cliënteel. Mensen willen hun afspraken niet afbellen, verwachten nog steeds te kunnen komen zoals gepland en door de maatregelen van de overheid verwachten ze een kapper die nog steeds dezelfde dienst levert als voordien.

Op mentaal vlak is deze maatregel voor de kappers bijzonder zwaar want zijn zij moeten bij wijze van spreken kiezen tussen de pest of de corona, sluiten zonder tegemoetkoming of opendoen met grote risico’s voor de gezondheid van hun klanten, medewerkers en vooral zichzelf.

Een zeer tegenstrijdige beslissing van onze federale regering die wij dag na dag zullen blijven tegenspreken. De gezondheid van de kapper en de volledige sector primeert en daarom zullen wij de druk nogmaals verhogen met onze partners Unizo en UCM om de overheid te overtuigen dat deze situatie niet langer houdbaar is.

&nsbp;