Nieuws uit de sector

De Covid-19-ouderschapsuitkering verlengd tot eind september


30/07/2020
De Covid-19-ouderschapsuitkering verlengd tot eind september cover photo

“Een extra maatregel om de zelfstandigen nog beter in staat te stellen hun beroeps- en gezinsleven te combineren in deze gecompliceerde periode” benadrukt DUCARME

Op initiatief van minister van Zelfstandigen Denis DUCARME werd de Covid-19-ouderschapsuitkering vrijdag verlengd door de Ministerraad tot 30 september. Naar het voorbeeld van de werknemers zal dit bedrag worden verhoogd voor sommige begunstigden. Het budget voor deze maatregel wordt geraamd op 4,5 miljoen euro.

Minister van Zelfstandigen Denis DUCARME : “Ik had de verlenging van de Covid-19-ouderschapsuitkering voor juli en augustus al verkregen om de zelfstandigen toe te laten hun gezins- en beroepsleven beter te combineren. Veel zelfstandige ouders hebben immers hun activiteit hervat zonder noodzakelijkerwijs een oplossing te hebben voor de opvang van hun kinderen. Een situatie die zich zou kunnen doorzetten tijdens de zomervakantie.”

“Terug naar school gaan in september zal ook een bijzonder moment zijn. Veel kinderen zijn maanden niet naar school geweest. Sommigen konden de voorbije weken terug naar school gaan, maar in een bijzondere context. Het is dus belangrijk om de zelfstandige ouders toe te laten de tijd te nemen die nodig is om hun kinderen zo goed mogelijk te begeleiden op het moment dat zij terug naar school gaan. Daarom heb ik de goedkeuring verkregen van de Ministerraad om deze Covid-19-ouderschapsuitkering te verlengen tot eind september.”

De Covid-19-ouderschapsuitkering, waar minister DUCARME het initiatief voor nam, is in de eerste plaats gericht op de zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteiten in mei en juni hebben voortgezet of hervat, maar die hun activiteiten moesten terugschroeven om te zorgen voor een of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar of met een beperking. De maatregel werd een eerste keer verlengd voor juli en augustus door de moeilijkheden om oplossingen te vinden voor de opvang van de kinderen tijdens de zomervakantie.

Na 6 maanden zonder school zal het evenwel niet eenvoudig zijn voor de kinderen, met name de jongste, om zich opnieuw aan te passen aan de schoolomgeving. Denis DUCARME heeft daarom de verlenging verkregen tot eind september van de Covid-19-ouderschapsuitkering. .

De Ministerraad heeft eveneens de verhoging goedgekeurd van de uitkering voor de zelfstandige die uitsluitend samenwoont met een of meerdere kinderen ten laste (eenoudergezin). Vanaf juli zal het bedrag, naar het voorbeeld van de werknemers, dus 1.050,00 euro bedragen voor de alleenstaande zelfstandige, in plaats van 875,00 euro voordien. Het basisbedrag bedraagt 532,24 euro, maar wordt ook verhoogd naar 638,69 euro wanneer het gaat om een kind met een beperking.

Deze maatregel beoogt de opvang van kinderen jonger dan 12 jaar of met een beperking, door de Covid-19-crisis. Om recht te hebben op de uitkering, moet de zelfstandige zijn activiteit gedeeltelijk onderbreken om zijn kind of kinderen op te vangen.

De ouderschapsuitkering kan niet worden gecumuleerd met het overbruggingsrecht waar de zelfstandigen al recht op hebben.

De kost van deze verlenging voor september 2020 en de verhoging van het barema van de uitkering vanaf 1 juli 2020 wordt geraamd op 4,5 miljoen euro.

&nsbp;