Nieuws uit de sector

David Clarinval, minister van Zelfstandigen en kmo's, heeft beslist dat er geen sociale bijdragen verschuldigd zijn op je crisis-overbruggingsrecht. UNIZO, UCM en Febelhair hebben hier mee voor gestreden.


03/02/2021
David Clarinval, minister van Zelfstandigen en kmo's, heeft beslist dat er geen sociale bijdragen verschuldigd zijn op je crisis-overbruggingsrecht. UNIZO, UCM en Febelhair hebben hier mee voor gestreden. cover photo
Het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart (ongeacht de aard van de begunstigde, begunstigde van winsten en baten of zaakvoerder) wordt belast als vervangingsinkomen tegen de progressieve aanslagvoet. Hiervoor wordt fiscale fiche 281.18 gebruikt. Hierop worden eveneens geen sociale bijdragen geheven.
 
Het crisis-overbruggingsrecht, enkelvoudig of dubbel, wordt verschillend belast naargelang het wordt toegekend aan een zelfstandige als natuurlijk persoon, die winsten en baten geniet, dan wel zaakvoerder is.
 
In het geval van zaakvoerders geldt de progressieve aanslagvoet. Het overbruggingsrecht is in deze situatie het voorwerp van fiche 281.18. Het is niet onderworpen aan de bepalingen inzake sociale bijdragen. In het geval van zelfstandigen die winsten en baten genieten (PB), geldt voor het overbruggingsrecht een preferentieel belastingtarief van 16,5%, tenzij de betrokken zelfstandige in 2020 de winstlimiet van de 4 voorgaande jaren overschrijdt en het voorwerp uitmaakt van een fiche 281.50.
 
De vraag bleef of in dit geval het crisis-overbruggingsrecht moet worden onderworpen aan sociale bijdragen voor zelfstandigen. David Clarinval, die bevoegd is voor het sociaal statuut van de zelfstandigen, heeft daarom gezorgd voor een gelijkwaardige behandeling inzake de berekening van de sociale bijdragen, ongeacht het statuut van de zelfstandige (PB of zaakvoerder).
 
Het overbruggingsrecht dat aan een meewerkende echtgenoot wordt verleend, is niet belastbaar.
 
&nsbp;