Nieuws uit de sector

Coronavirus: wij beantwoorden jouw meest gestelde vragen


05/03/2020
Coronavirus: wij beantwoorden jouw meest gestelde vragen cover photo

Het coronavirus komt steeds dichterbij. Na China worden nu ook vele andere landen in de wereld getroffen door de epidemie. In België blijft het voorlopig beperkt tot een klein aantal geïsoleerde gevallen. Echte paniek is dus nog niet aan de orde. Wel moeten we voorbereid zijn. Welke rol speel jij daarin als werkgever of als zelfstandig ondernemer?

Doe niet mee aan bangmakerij, maar informeer jezelf en je werknemers

Via de pers en sociale media doen allerlei geruchten de ronde. Veel mensen worden hier bang van en versterken dat gevoel bij elkaar. Doe daar niet aan mee, maar informeer jezelf via www.info-coronavirus.be. Die website is speciaal opgezet door de overheid en brengt je een objectieve, up-to-date stand van zaken.

Wat kan ik doen om mijn werknemers te beschermen tegen het virus?

Voor 99% van alle bedrijven en organisaties is het risico vandaag erg klein. Er is dus geen reden tot paniek. Wel kan je werknemers vragen om bijzondere aandacht te besteden aan hygiëne. Frequent handen wassen, niezen op je bovenarm en niet in je handen, papieren zakdoeken onmiddellijk in de vuilbak werpen na gebruik, direct contact vermijden met mensen die hoesten of niezen …

Momenteel kunnen leveranciers de vraag naar mondmaskers en alcoholgel niet meer bijhouden. Toch zijn dat geen wondermiddelen. Het is waar dat een mondmasker met een P2- of P3-filter bescherming biedt tegen het virus, maar dan enkel als je het masker correct draagt en gebruikt. En dat is niet zo eenvoudig voor mensen die daar niet mee vertrouwd zijn. Mondmaskers blijven daarom het best gereserveerd voor gebruik in zorginstellingen, waar de nood het hoogst is.

Wat raad ik mijn medewerkers aan?

Zodra medewerkers last krijgen van symptomen als koorts, kortademigheid en/of infectie van de luchtwegen, blijven ze het best thuis en nemen ze telefonisch contact op met de huisarts. Op de website van de VUB (Vrije Universiteit Brussel) staat trouwens een zelftest waarmee je jezelf kan screenen op het coronavirus.

Stuur de werknemer in kwestie nooit naar de spoedafdeling van het ziekenhuis of naar het kabinet van de huisarts. Dat om de kans op verdere verspreiding van het virus te vermijden. De huisarts zal dan verdere stappen zetten volgens een vaste noodprocedure opgezet door de overheid. Indien blijkt dat je werknemer inderdaad het coronavirus heeft, zal hij in quarantaine worden geplaatst en krijgt hij voor minstens zeven dagen een werkverbod opgelegd.

Uiteraard is het een goede maatregel om die werknemers wat af te zonderen. Misschien kan je op het werk zelf vermijden dat ze veel in contact komen met collega’s, klanten, patiënten … Weet dat je dat als werkgever niet kan afdwingen. Je werknemer moet zelf akkoord gaan met de maatregelen die je voorstelt. Weigert je werknemer, maar vertoont hij wel expliciete symptomen? Dan neem je het best contact op met de arbeidsarts voor verder overleg.

Je werknemer is in quarantaine geplaatst in een risicogebied

Als je werknemer vast zit op zijn bestemming, of na terugkeer onmiddellijk in quarantaine wordt geplaatst, dan kan je gebruik maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Hiervoor neem je contact op met de RVA.

Reizen naar het buitenland: goed overwegen

Wie binnenkort een reis onderneemt naar Azië of andere streken geassocieerd met het coronavirus, consulteert het best het reisadvies van Buitenlandse Zaken.

Pakjes uit het buitenland: geen zorgen

Wie pakjes of goederen ontvangt uit andere landen, hoeft zich geen zorgen te maken. Voorlopig wijst alles erop dat besmetting enkel plaatsvindt van mens tot mens, en dat via de luchtwegen. De kans dat het virus wordt doorgegeven via een pakje is heel klein tot zelfs onbestaande.

Je ongeruste werknemer wil niet naar het werk komen. Wat doe je?

Het is normaal dat werknemers die frequent in contact komen met derden (patiënten, klanten, bezoekers …) ongerust zijn. Ze weten immers niet altijd wie ze voor zich hebben en of die persoon mogelijk is besmet. Toch is die bezorgdheid geen geldige reden om thuis te blijven van het werk.

Maar het zou onverstandig zijn om de bezorgdheid bij je werknemers zomaar naast je neer te leggen. Begin dus met je werknemers actief aan te sporen tot een goede hygiëne rond handen wassen en hoesten. Eventueel kan je derden (patiënten, klanten, bezoekers …) vragen om hetzelfde te doen.

Zit de schrik er echt in, en blijft de werknemer thuis? Dan tref je beter een regeling. Misschien kan je werknemer (onbetaald) verlof aanvragen of inhaalrust opnemen?

Economische schade en tijdelijke werkloosheid

Ondernemingen die sterk afhankelijk zijn van de import uit China of andere risicogebieden, kunnen logistieke problemen ondervinden door de gestremde handelsactiviteiten en goederenstromen. Weegt dat zwaar door en kan je je werknemers niet aan het werk houden, dan kan je een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Hiervoor neem je contact op met de RVA.

Raakt je onderneming economisch en financieel in de problemen door het coronavirus, bijvoorbeeld door een scherpe daling in het aantal klanten en/of bestellingen? Dan kan je een beroep doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Je wordt dan erkend als een onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorziene omstandigheden. Voor meer info hierover kan je eveneens bij de RVA terecht.

Als zelfstandig ondernemer ondervind ik een daling in mijn omzet. Wat doe ik?

Door de paniek rond het coronavirus kan het zijn dat je omzet als zelfstandig ondernemer daalt. Je krijgt minder klanten over de vloer, of je zat zelf vast in het buitenland en kon daardoor niet werken. Hoe reageer je hierop?

De belangrijkste maatregel die je kan nemen, is je sociale bijdragen verlagen. Dat kan je makkelijk zelf regelen via My Liantis

Gaat het om een significante inkomstendaling en kom je in financiële problemen? Dan kan je een vrijstelling van bijdragen aanvragen bij de RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen). Meer hierover op onze website.

Als zelfstandig ondernemer krijg ik werkverbod door het coronavirus. Wat gebeurt er?

Als je ziek wordt door het coronavirus en je blijft minstens acht dagen arbeidsongeschikt, heb je vanaf de eerste dag recht op een ziekte-uitkering via je ziekenfonds

Maar wat als je voor langere tijd een werkverbod opgelegd krijgt door de arts of de overheid? Voor dergelijke gevallen bestaat er een uitkering overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Om in aanmerking te komen moet je minstens een volledige maand persoonlijk gedwongen zijn het werk te onderbreken. Tot slot moet je de nodige bewijsstukken voorleggen.

Bron : Liantis

&nsbp;