Nieuws uit de sector

Advies om legionellaverspreiding te voorkomen bij de heropening van de kapsalons


09/02/2021
Advies om legionellaverspreiding te voorkomen bij de heropening van de kapsalons cover photo

Door de verplichte sluiting van de kapsalons werden de wastafels lang niet gebruikt. Een (tijdelijke) stilstand en het nadien heropstarten van dergelijke installaties is een gekend risicomoment op groei en verspreiding van legionellakiemen. Daarom neemt u best een aantal voorzorgsmaatregelen in acht om gezondheidsrisico’s tot een minimum te beperken.

Bij stilstand neemt het risico op legionellakiemgroei toe, die legionellakiemen kunnen dan verspreid worden bij het gebruik van de sproeikoppen.  Mits het toepassen van een paar eenvoudige maatregelen vooraleer je de installatie weer in gebruik neemt of openstelt voor het publiek, kan je het gezondheidsrisico tot een minimum beperken.

Breng vóór de ingebruikname de SWW-productie gedurende minstens 1 uur op 65°C. Demonteer de douchekoppen indien mogelijk. Spoel alle leidingen goed door en ga thermisch desinfecteren waar mogelijk.

Ontsmet de douchekop door die onder te dompelen in een ontsmettende oplossing.

  • Spoelen: de inhoud van een leiding verversen om de hygiënische waterkwaliteit te verbeteren
  • Thermisch desinfecteren: de leiding een bepaalde tijd (afhankelijk van de bereikte T°) op een temperatuur van meer dan 60°C brengen om de binnenkant van leidingen en kranen te ontsmetten

Wanneer je de sproeikop niet kan demonteren wordt het aanbevolen om aerosolvorming door opspattend water zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door een spons of een ander absorberend materiaal onder de straal te plaatsen; door de douchekop in een zak te steken waarin één opening is gemaakt of door de douchekop tijdens het doorspoelen onder water te houden.

Meer info: https://www.zorg-en-gezondheid.be/legionella

&nsbp;